کاتر قلمی با 13 سر مختلف

117,000 تومان

مجموعه 13 عددی کاتر قلمی جراحی مناسب برای تکنیک سیاه قلم و مناسب برای ماکت سازی و تمامی کاربردهایی که در آن نیاز به برش های ظریف دارید و این کار با کاترهای معمولی امکان پذیر نیست.