مغار تومبو 6 تایی (مخصوص چاپ دستی)

258,000 تومان

مغار برای کسانی که می خواهند کار چاپ دستی انجام بدهند، وسیله ای ضروری است. به وسیله این محصول می توان به راحتی طرح مورد نظر را روی لینو با ظرافت کامل ایجاد کرد.
* این نوع از مغار بهترین جایگزین مغار ساکورای ژاپن است.