گواش ساکورا 6رنگ

395,000 تومان

ساخت ژاپن

کاربرد: مناسب برای رنگ آمیزی روی مقوا

ویژگی: تنوع رنگی مناسب، شامل رنگهای اصلی و ثانویه، کیفیت مناسب رنگدانه ها و خلوص رنگهای اصلی

مورد استفاده برای هنرجویان مبتدی تا حرفه ایها