چسب123 استارباند 200میل

چسب 123

حجم: 200 میل

ویژگی: سرعت بالا و چسبانندگی قوی