پاستل گچی گالری 24 رنگ

290,000 تومان

پاستل گچی

تعداد رنگ:24 تایی

ساخت کشور کره

وِیژگی: کیفیت و تراکم و تنوع رنگی مناسب این گچ ها برای نقاشی امکان خلق یک اثر زیبا را فراهم میکند